درباره ما

به دنبال بهترین کیفیت

صنعت Suzhou Peace & Harvest (P&H) در سال 2010 به عنوان تولید کننده مشهور پارچه دایره ای در سوژو چین تاسیس شد که در تولید پارچه های کاربردی تخصص داشت.به عنوان یک تامین کننده جهانی برای چندین مشتری شناخته شده با تقاضای پارچه های بافته شده کاربردی.

  • Suzhou peace & Harvest

محصولات

صنعت Suzhou Peace & Harvest (P&H) در سال 2010 به عنوان تولید کننده مشهور پارچه دایره ای در سوژو چین تاسیس شد که در تولید پارچه های کاربردی تخصص داشت.